П Е Р Е Л І К
інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті
„Вісник Кагарличчини”
і на офіційному веб-сайті
Кагарлицької райдержадміністрації


№ п\п Назва розділу інформаційного наповнення Управління, відділи, сектори апарату і структурні підрозділи Кагарлицької райдерж­адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі, відповідальні за подання та актуалізацію інформації
1.

Інформація про організаційну структуру Кагарлицької райдержадміністрації

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації структурні підрозділи райдерж­адміністрації, відділ організаційно - кадрової роботи апарату райдерж­адміністрації

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Кагарлицької райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

3. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) Структурні підрозділи райдерж­адміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
 4. Розпорядження голови Кагарлицької райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуаль­ної дії (крім внутрішньо організаційних) Загальний відділ,відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апаратурайдержадміністрації
5. Проекти розпоряджень голови Кагарлицької райдержадміністрації, що підлягають обговоренню (оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття). Загальний відділ,відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
6. Інформація про нормативно-правові засади діяльності Кагарлицької райдерж­адміністрації. Відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
7. Перелік та умови отримання послуг, що надаються Кагарлицькою райдерж­адміністрацією, форми і зразки докумен­тів, правила їх заповнення. Управління еконо­міки та інші структурні підрозділи райдерж­адміністрації
8.

 Порядок складання, подання до Кагарлицької райдержадміністрації запиту на інформацію, втому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідаль­них за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

 Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації

9.

 Порядок оскарження актів Кагарлицької райдержадміністрації, дій чи бездіяль­ності її посадових осіб

 Відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

10.

 Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Кагарлицька райдержадміністрація

 Загальний відділ, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

11. Інформація про механізми чи проце­дури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Кагарлицької райдерж­адміністрації.  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації,відділ юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
12.  Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Кагарлицької райдерж­адміністрації.  Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
13.  Інформація про розташування у Кагарлицькій райдержадміністрації місць, де запитувачам надаються форми запитів на інформацію.  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації
14. Загальні правила роботи Кагарлицької райдержадміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
15. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію. Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації
16. Інформація про діяльність Кагарлицької райдержадміністрації, а саме про:місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електрон­ної пошти голови адміністрації та його заступників, а також керівників струк­турних підрозділів, основні функції структурних підрозділів Загальний відділ, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
17. Інформація про розклад роботи та графік прийому громадян Сектор контролю апаратурайдержадміністрації
18. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на замі­ще­ння вакантних посад Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
19. Інформація про перелік та умови нада­ння послуг, форми і зразки доку­мен­тів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення. Управління економіки райдержадміністрації
20. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організа­цій Кагарлицького району. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Додаткова інформація