Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Згідно розпорядження голови Кагарлицької районної державної адміністрації № 522 від 18 вересня 2012 року «Про внесення змін до розпорядження від 01 липня 2011 року № 406 "Про організацію в Кагарлицькій райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації»: відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, що надійшли до Кагарлицької райдержадміністрації призначили Василюк Ірину Володимирівну – головного спеціаліста сектору контролю.

 

Додаткова інформація