Визнання фізичної особи недієздатною

Коли особа вважається недієздатною

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення чвоїх дій та (або) керувати ним. Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.
З якого моменту особа визнається недієздатною? Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.
Як поновлюється дієздатність особи За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде   встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною  Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка.Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун (стаття 1184 Цивільного Кодексу України).
Якщо недієздатна особа вчинила правочин  Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.
Якщо суд відмовив у визнанні особи недієздатною  Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування.

Відповіді на питання підготувала головний спеціаліст відділу з питань оборонної роботи управління з питань оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції КОДА Анна Смук.   

Додаткова інформація за тел.: 068-687-55-77

Додаткова інформація