Що може стати причиною відключення споживачів від електромережі?

Вiдповiдно п. 34 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі — Правила), енергопостачальник має право тимчасово припинити енергопостачання споживача у разі

- проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;

- виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.

При цьому енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації про тимчасового припинення постачання електричної не пізніше ніж за 10 днів.

Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.

Крім того, згідно із Правилами, енегопостачальник має право відключити споживача від електромережі у разі

- самовільного підключення споживача до електричної мережі (п.35 Правил). У випадку виявлення факту самовільного підключення споживача енегопостачальникмає право відключити його від енергопостачання без попередження;

- відсутності доступу у енергопостачальника до приладів обліку (далі - ПО) споживача протягом двох розрахункових періодів та ненадання споживачем відомостей про кількість спожитої ним електроенергії. У цьому випадку енергопостачальник має право відключити споживача від енергопостачання через 30 днів після дати відправлення енергопостачальником письмового попередження про припинення постачання електричної енергії споживачу (п. 30 Правил);

- розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження ПО та зриву пломби (п.35 Правил).

Необхідно зазначити, що у випадку виявлення у споживача порушення Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, енергопостачальник складає відповідний акт. На підставі складеного акту енергопостачальник має право без попередження відключити споживача від енергопостачання та визначити величину збитків, завданих споживачем;

- несплати за встановлення нового ПО у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи попереднього ПО з вини споживача (п. 35,17 та 53 Правил).

- порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості (п. 35 Правил).

При цьому у разі несплати споживачем за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20-й день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30-й день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі (п. 27 Правил);

- невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії (п.35 та 48 Правил);

- зниження показників якості електричної енергії з вини споживача (п. 35 Правил);

- остаточного припинення користування електроенергією споживачем та розірвання з ним договору. При цьому енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об'єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи пошкодженню ПО, використанню електроенергії без обліку (п.6 Правил).

Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями (п. 27 Правил).

Відновлення енергопостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (п. 36 Правил).

Додаткова інформація за тел.: 286-87-80

 

Додаткова інформація