Яким є порядок присвоєння почесного звання «Мати-героїня»?

Серед почесних звань України, передбачених статтею 10 Закону України є звання “Мати-героїня”.

Нормативно-правові акти

- Закон України “Про державні нагороди України”;

- Указ Президента України “Про почесні звання України” від 29.06.2001 № 476/2001;

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268 “Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”.

Кому присвоюється почесне звання жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту) за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

- заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

- копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації.

Орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня", що зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254 “Про одноразову допомогу жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”:

1) починаючи з 2011 року, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання - у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

2) у 2010 році, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року;

3) у 2008-2009 роках, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року;

4) у 2004-2007 роках, - відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 567 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою Мінсоцполітики через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Витрати на оплату послуг Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", пов'язаних з виплатою винагороди, здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до заявки структурного підрозділу про виділення бюджетних коштів.

Органи соціального захисту надсилають щокварталу до 10 числа наступного місяця засвідчені в установленому порядку копії відомостей про виплату винагороди структурним підрозділам, які до 15 числа зазначеного місяця подають Мінсоцполітики звіт про виплату винагороди за затвердженою ним формою.

Додаткова інформація за тел.: 286-87-80

Додаткова інформація