ПРАВО ГРОМАДЯН НА ДОБРОВІЛЬНУ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ

На сьогоднішній день згідно з Пенсійною реформою стало більш актуальним питання про набуття страхового стажу.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу, що враховується при призначенні пенсії зараховується лише ті періоди, за які сплачено страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.      

Особа яка навчається, тимчасово виїхала за кордон, чи не працює (або працює без оформлення своїх трудових відносин з роботодавцем належним чином та отримує заробітну плату в «конверті») – не набуває страхового стажу, що в подальшому при призначенні пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.

Закон України від 09.07.2003 № 1058–ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058–ІV) соціально захищає цю категорію людей. Статтею 12 Закону № 1058 – ІVпередбачено, що особи, які досягли 16 – річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На який термін укладається договір про добровільну участь?

Договір про добровільну участь укладається на будь – який термін.

Куди слід звертатися для укладення договору про добровільну участь та які документи для цього надати?

Для укладення договору про добровільну участь зацікавлені особи подають до територіального органу Держаної фіскальної служби України за місцем проживання відповідну заяву у встановлених порядку та формі.

Договором визначаються розмір та порядок сплати страхових внесків, умови розірвання договору, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

Чи можлива одноразова сплата страхових внесків за певний період?

Особа, якій не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, може укласти договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні (далі – договір про добровільну участь) згідно із Законом України від 08.10.2010 № 2464 – VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464–ІV), яким може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, тобто якщо не перебувала в трудових відносинах. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору (пункт 5 статті 10 Закону № 2464–ІV).

Тобто договором про добровільну участь може передбачатися одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди (роки) починаючи з 2004 р.

Також повідомляємо, що згідно з пунктом 4 статті 24 Закону № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Закону № 1058 –ІV (до 1 січня 2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом № 1058-ІV, а основним документом, що підтверджує стаж роботи за такий період, є трудова книжка.

Враховуючи положення частини третьої статті 10 Закону №2464–VІ з метою забезпечення додержання вимог законодавства щодо порядку укладення договорів про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні територіальні органи Державної фіскальної служби України за відповідним запитом отримують від органів Пенсійного фонду України інформацію щодо періодів, у яких особа бажає взяти добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, з підтвердженням, що така особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та/або не є застрахованою на період звернення (у разі укладення договору на майбутні періоди).

Інформація на запит територіального органу Державної фіскальної служби України надається органом Пенсійного фонду України не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що в даний час держава надає можливість особам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачують страхові внески, можуть подбати про свою майбутню пенсію та й про своє майбутнє в цілому.

Додаткова інформація