ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: СПЛАТА ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

14 09 2018 11Чи зобов’язаний сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування засновник фермерського господарства, який є членом та одночасно головою такого господарства?

Законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є Закон України від 19.06.2003 р. № 973 «Про фермерське господарство».

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації, зокрема, як юридична особа та діє на основі Статуту (яким і регулюються трудові відносини)

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена Статутом особа (ч.1 ст. 4 Закону № 973).

Відповідно до ч.1 і 2 ст. 27 Закону № 973 трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. За виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом), що регулюється законодавством України про працю.

Водночас згідно з п. 5¹ ч. 1ст.4 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Базою для нарахування єдиного внеску для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464).

14 09 2018 12Якщо таким платником не одержано доходу (прибутку) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більшу від максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий п.2 ч.1 ст. 7 Закону № 2464).

Зазначені платники зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій ч.8 ст. 9 Закону №2464).

Отже, якщо засновник фермерського господарства є членом такого господарства та одночасно його головою, він зобов’язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску та відповідно на нього поширюватимуться обов’язки, визначені ч. 2 ст. 6 Закону №2464 (своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, вести облік, подавати звітність та ін.)

 

Додаткова інформація