Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік

КЗ »Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району»
код ЄДРПОУ 38085929

Предмет закупівлі Код КЕКВ
(для
бюджетн
их
коштiв)

Очiкувана
вартiсть
предмета
закупiвелi з ПДВ

Процедур
а
закупiвлi
Орiснтовни
й
початок
проведенн
я
процедури
закупiвлi
Примiтка
1 2 3 4 5 6
ДК 016:2010-29.32.3 Запчастини та приладдя до моторних транспортних засобів(частини та приладдя до транспортних засобів та двигунів)ДК 021:2015-34330000-9 - Запасні частини для вантажних транспортних засобів,фургонів та легкових автомобілів. 2210

49015.24 грн 00 коп(сорок девять тисяч пятнадцять грн 24 коп)

    Закупівлі не проводяться
ДК 016:2010-20.59.4 Засоби змащувальні(0лива) ДK 021:2015 -09211100-2 Олива моторна. 2210 529грн 76 коп (пятсот двадцять девять грн 76 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-22.19.73 Вироби з гуми монолітної вулканізованої(штампи).ДК 021:2015-30192153-8 Штампи. 2210 1500 грн 00 коп(одна тисяча пятсот грн 00 коп)_     Закупівлі не проводяться
ДК 016:2010-17.23.1 Вироби канцелярські,паперові.ДК 021:2015 -30197000-6 - Дрібне канцелярське приладдя. 2210 3000 грн00 коп (три тисячі грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-17.23.1-Вироби паперові та картонні(бланки).ДК 021:2015-22820000-4 Бланки. 2210 7955грн 00 коп сім   тисяч девятсот пятдесят пять грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться

Дк 016:2010-32.50.1   Інстпументи і порилади медичні ,хірургічні (тонометри медичні) ДК 021:2015-33124100-6 Діагностичні прилади

2210 9000 грн 00,(Девять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-58.14.1 Газети ,журнали та періщдичні видання друковані.ДК 021:2015-22200000-2 Газети,періодичні спеціалізовані та інші видання та журнали. 2210 2450 грн 00 коп(дві тисячі чотириста пятдесят грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-19.20.2 Паливо рідинне та газ,оливи мастильні ДК 021:2015- 09134000-7 Д/паливо 2210 4440 грн 00 коп (чотири тисячі чотириста сорок грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016 :2010-19.20.2 Паливо рідинне та газ,оливи мастильні. ДК021:2015-0932000-3 Бензин. 2210 18900 грн 00 коп(Вісімнадцять тисяч девятсот грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводи,крім природного газу ДК 021:2015-09122110-4-Пропан скраплений. 2210 24450 грн 00 коп(двадцять чотири тисячі чотириста пятдесят грн 00 коп)     Закупівлі не проводились

ДК 016:2010-21.20.1 Препарати фармацевтичні (ліки) ДК 021:2015- 33600000-6 Фармацевтична продукція (ліки)

2220 42230 , 00 (сорок дві тисячі двісті тридцять   грн   00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-32.50.1-Інструменти і прилади медичні ДК 021:2015-33141310-6 Медичні матеріали ,нехімічні та гематологічні одноразового застосування (шприці) 2220 985,00грн (Девятсот вісімдесят пять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-20.59.5 Продукти хімічні різноманітні(медичного призначення) .Дезинфекційні засоби) ДК 021:2015 24455000-8 (Дезинфекційні засоби в асортименті) 2220 9375,00 грн(девять тисяч триста сімдеся т   пять грн 00 коп)     Закупівл2240
ДК 016:2010-22.29.21.9000 Стрічка урулонах,завширки не більше 20 см ДК 021:2015-33141000-0 Медичні матеріали одноразового застосування(стрічка ЕКГ) 2220 2410,00грн(дві тисячі чотириста десять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-61.10.11-Послуги щодо передавання даних і повідомлень ДК 021:2015-64211000-8 Послуги громадського телефонного звязку (Послуги телефонного звязку) 2240 5000,00грн (пять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-62.02.2-Послуги стосовно систем і програмного забезпечення.ДК 021:2015-72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення(Прогр.Медок,супровід медичної програми,по з-пл т .і) 2240 5200,00грн(пять тисяч   двісті грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-43.22.2000-0 Послуги по технічному обслуговуванню систем газопостачання(обслуговування газопроводів) ДК 021:2015-50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів. 2240 8700,0 грн     (вісім тисяч сімсот грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК   16:2010-86.90..19.000-0Послуги у сфері охорони здоровя,інші,н.в.і.у.(Послуги стерилізації біксів та прання білизни)Дк 021:2015-85100000-0 П ослуги у сфері охорони здоровя. 2240 300,00грн (триста грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання   Дк 021:2015-90511000-2 Послуги зі збирання сміття(Збирання та вивіз твердих побутових відходів) 2240 500,00грн(пятсот грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться
Дк 016:2010-86.90.19.-00.00 Послуги у сфері охорони здоровя.,інші ,н.в,і,у ДК 021:2015-50420000.5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання(повірка медапаратури) 2240 12000,00грн(дванадцять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-45.20.11 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів Дк 021:2015-50100000-6 Послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів(техогляд автомобілів) 2240 4500,00грн(чотири тисячі пятсот грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадківі страхування здоровя.ДК 021:2015-66512000-2Послуги страхування від нещасних випадків і страхування здоровя(страхування автотранспорту) 2240 4500,00грн (чотири тисячі пятсот грн 00 коп)    

Закупівлі не проводяться

ДК 016:2010-36.00.2 Оброблення та розподілення води трубопроводами .ДК 021:2015-65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги (Послуги водопостачання) 2272 2612,32 грн (дві тисячі шістсот дванадцятьгрн 32 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-37.00.1 Послуги каналізаційні. ДК 021:2015-90400000-1 Послуги у сфері водовідведення(послуги водовідведення) 2272 10387,68 грн (десять тисяч триста вімімдесят сім грн 68 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-34.11.1 Енергія електрична КДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія. 2273 32300,00грн (тридцять дві тисячі триста грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-05.10.1 Вугілля камяне.ДК 021:2015-09111000-0 Тверде паливо(Вугілля та паливо на твердій основі) 2275 92400,00грн (Девяносто дві тисячі чотириста грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК016:2010-02.20.1 Дрова .Дк 021:2015-03413000-8 Паливна деревина 2275 24480,00грн (24480 грн 00 коп )     Закупівлі не проводились

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29 червня 2016 року №3

Головний лікар                                                               І.М.Карапіра

Головний бухгалтер                                                   О.В.Нечипоренко

Голова комітету з конкурсних торгів                              Н.Г.Ведмеденко