Обсяг реалізованих послуг у IV кварталі 2018 року

У IV кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Київської області, становив 8714,2 млн.грн. У структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу мали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (59,7%), а такожпослуги операцій з нерухомим майном (11,3%).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 1215,4 млн.грн.Частка послуг, реалізованих населенню, становила 13,9% загального обсягу реалізованих послуг.

Більше інформації щодо обсягу реалізованих послуг наведено у додатку.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Підприємства сфери нефінансових послуг – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг (крім фінансових). Фізичні особи-підприємці статистичним спостереженням не охоплюються.

Обсяг реалізованих послуг –вартість ринкових послуг (уключаючи податок на додану вартість), виконаних та наданих за межі підприємства (уключаючи послуги за бартерним контрактом), визначена на підставі документів, призначених для розрахунків із покупцями (замовниками) незалежно від надходження платежів.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг".

Інформація формується по області в цілому, в розрізі міст і районів та видів економічної діяльності на рівні секцій, розділів і груп Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД – http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/56/mp_edp_snp.pdf

Додаткова інформація