Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за 2018р. Темпи зростання у %
2018р. до 2017р. довідково:
2017р. до 2016р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 677053,6 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 169442 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла(нове будівництво), м2 10731 157,8 114,9
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 2599,3 71,6 117,8
молоко, т 5707,5 58,7 115,5
яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 14,2 113,9 108,0
Пасажирооборот4, млн.пас.км 30,4 59,6 157,1
Експорт товарів, тис.дол.США 7620,7 143,8 101,9
Імпорт товарів,тис.дол.США 3696,9 98,9 429,9
Сальдо (+,–) 3923,8 х х
Експорт послуг, тис.дол.США 5
Імпорт послуг,тис.дол.США 5 5 5
Сальдо (+,–) 5 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику6, грн 6616 х х
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього7, тис.грн

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

204 116,6 75,4

1 Без ПДВ.

2 Попередні дані.

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

6 Дані наведено за IV квартал 2018р. по юридичних особах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

7 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 січня відповідного періоду.

Додаткова інформація