Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за січень–вересень 2018р. Темпи зростання у %
січень–вересень 2018р. до січня–вересня 2017р. довідково:
січень–вересень 2017р. до січня–вересня 2016р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 495938,4 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 119985 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла(нове будівництво), м2 7407 167,2 93,0
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 2056,1 75,8 112,7
молоко, т 4623,6 75,1 95,7
яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 10,7 127,4 104,9
Пасажирооборот4, млн.пас.км 28,9 118,1 144,8
Експорт товарів, тис.дол.США 3729,4 87,5 142,4
Імпорт товарів,тис.дол.США 3112,0 93,4 1278,0
Сальдо (+,–) 617,4 х х
Експорт послуг, тис.дол.США 5
Імпорт послуг,тис.дол.США 5 5 5
Сальдо (+,–) 5 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику6, грн 6469 х х
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього7, тис.грн 5,3

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

232 145,9 69,7

1 Без ПДВ.

2 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

6 Дані наведено за IІІ квартал 2018р. по юридичних особах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

7 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 жовтня відповідного періоду.