Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за січень–червень 2018р. Темпи зростання у %
січень–червень 2018р. до січня–червня 2017р. довідково:
січень–червень 2017р. до січня–червня 2016р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 335221,9 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 70601 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла(нове будівництво), м2 3933 119,7 103,2
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 1445,1 67,6 122,1
молоко, т 3174,2 77,4 96,5
яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 7,4 130,7 109,2
Пасажирооборот4, млн.пас.км 27,2 136,0 117,9
Експорт товарів, тис.дол.США 2109,1 61,4 227,6
Імпорт товарів,тис.дол.США 1997,4 77,4 1209,8
Сальдо (+,–) 111,7 х х
Експорт послуг, тис.дол.США 5
Імпорт послуг,тис.дол.США 5 5 5
Сальдо (+,–) 5 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику6, грн 6341 х х
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього7, тис.грн

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

240 131,9 77,1

1 Без ПДВ.

2 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

6 Дані наведено за IІ квартал 2018р. по юридичних особах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

7 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 липня відповідного періоду.

Додаткова інформація