Заборгованість із виплати заробітної платиу Київській області на 1 липня 2018 року

На 1 липня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила на 134,8 млн.грн, або 101,9% порівняно з 1 червнем 2018р.

Структура заборгованості з виплати заробітної плати на 1 липня 2017–2018 років (у % до загальної суми)

01 08 2018 2

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на1 липня 2018р. становила 18,0 млн.грн (115,7% порівняно з 1 червнем 2018р.).

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах у 2017-2018 роках (на 1 число відповідного місяця)

01 08 2018 3Більш детальну інформацію щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено у додатках.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця сума включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці (за винятком обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до кінця місяця, у якому вони повинні бути виплачені.

Загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників відповідно до методологічних положень (http:// ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/40/mp_sv_zp.zip).

Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності

(http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).

Перегляд даних

Перегляд даних не здійснюється.

Довідка: тел. (044) 486-83-93

Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua

 

Додаток 1

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня2018 року

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

Усього   134755,6 18029,3 13,4 116726,3 86,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A
Промисловість B+C+D+E 18731,5 17814,6 95,1 916,9 4,9
добувна промисловість і розроблення кар'єрів B
переробна промисловість C 18731,5 17814,6 95,1 916,9 4,9
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F     –        –             –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 116009,9 200,5 0,2 115809,4 99,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N            –
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 14,2 14,2 100,0            –
Освіта P
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Додаток 2

Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах на 1 липня 2018 року

  Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

Київська область 134755,6 18029,3 13,4 116726,3 86,6
м.Біла Церква 5258,6 5258,6 100,0
м.Березань
м.Бориспіль
м.Бровари 8006,2 8006,2 100,0
м.Васильків
м.Буча
м.Ірпінь
м.П.-Хмельницький
м.Фастів 3505,2 3505,2 100,0
м.Ржищів
м.Славутич 916,9 916,9 100,0
м.Обухів
   райони              
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський 11,1 11,1 100,0
Бориспільський 115809,4 115809,4 100,0
Бородянський 100,6 100,6 100,0
Броварський
Васильківський
Володарський
Вишгородський 200,5 200,5 100,0
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський 944,0 944,0 100,0
Макарівський
Миронівський 3,1 3,1 100,0
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

1 Див. виноску до таблиці в додатку 1.

Додаток 3

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2018 року

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу

у %

тис.грн у % до
суми заборгованості на

фонду оплати

праці за

червень 2018

1 червня

2018

1 січня

2018

Усього   134755,6 101,9 103,9 3,9 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A
Промисловість B+C+D+E 18731,5 113,7 141,0 2,3 13,9
добувна промисловість і розроблення кар'єрів B
переробна промисловість C 18731,5 113,7 141,0 3,0 13,9
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F      –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 116009,9 100,2 100,2 27,9 86,1
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 14,2 221,9 0,0 0,0
Освіта P
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S
               

Додаток 4

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах на 1 липня 2018 року

  Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу

у %

тис.грн у % до суми заборгованості на

1 червня

2018

1 січня

2018

Київська область 134755,6 101,9 103,9 100,0
м.Біла Церква 5258,6 140,2 3,9
м.Березань
м.Бориспіль
м.Бровари 8006,2 104,1 156,8 5,9
м.Васильків
м.Буча
м.Ірпінь
м.П.-Хмельницький
м.Фастів 3505,2 110,5 65,9 2,7
м.Ржищів
м.Славутич 916,9 100,0 52,9 0,7
м.Обухів
   райони        
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський 11,1 0,0
Бориспільський 115809,4 100,0 100,0 85,9
Бородянський 100,6 142,5 14,9 0,1
Броварський
Васильківський
Володарський
Вишгородський 200,5 0,1
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський 944,0 106,9 124,7 0,7
Макарівський
Миронівський 3,1 0,0
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

 

Додаток 5

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій) за видами економічної діяльності на 1 липня2018 року

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу

у %

усього у т.ч. нарахованої за період з початку поточного року
тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 червня 2018

1

січня 2018

тис.грн

у % до

загальної суми

заборго-ваності

Усього   18029,3 115,7 145,8 10702,9 59,4 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство A
Промисловість B+C+D+E 17814,6 114,5 144,0 10488,2 58,9 98,8
добувна промисловість і розроблення кар'єрів B
переробна промисловість C 17814,6 114,5 144,0 10488,2 58,9 98,8
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 200,5 200,5 100,0 1,1
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 14,2 14,2 100,0 0,1
Освіта P
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

 

Додаток 6

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств (установ, організацій) по містах та районах на 1 липня 2018 року

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу

у %

усього

у т.ч. нарахованої

за період з початку

поточного року

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1

червня

2018

1

січня 2018

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгованості

Київська область 18029,3 115,7 145,8 10702,9 59,4 100,0
м.Біла Церква 5258,6 140,2 5258,6 100,0 29,2
м.Березань
м.Бориспіль
м.Бровари 8006,2 104,1 160,9 3649,3 45,6 44,4
м.Васильків
м.Буча
м.Ірпінь
м.П.-Хмельницький
м.Фастів 3505,2 110,5 65,9 1170,7 33,4 19,4
м.Ржищів
м.Славутич
м.Обухів
   райони            
Баришівський
Білоцерківський
Богуславський 11,1 11,1 100,0 0,1
Бориспільський
Бородянський 100,6 142,5 14,9 100,6 100,0 0,6
Броварський
Васильківський
Володарський
Вишгородський 200,5 200,5 100,0 1,1
Згурівський
Іванківський
Кагарлицький
К.-Святошинський 944,0 106,9 163,5 309,0 32,7 5,2
Макарівський
Миронівський 3,1 3,1 100,0 0,0
Обухівський
П.-Хмельницький
Поліський
Рокитнянський
Сквирський
Ставищенський
Таращанський
Тетіївський
Фастівський
Яготинський

 

Додаток 7

Перелік підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2018 року

  Код ЄДРПОУ Назва Сума боргу, тис.грн
    Економічно активні підприємства  
м.Біла Церква 31781365 ТОВ "Інтер-ГТВ" 5258,6
м.Бровари 186192 Державне підприємство "Завод порошкової металургії" 8006,2
м.Фастів 4601469 ПАТ "Факел" 3505,2

Богуславський р-н

26268119

Територіальне управління державної судової адміністрації України в Київській області 11,1
Бородянський р-н 5764593 ПАТ "Борекс" 100,6
Вишгородський р-н 21536845 Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укрінтеравтосервіс" 200,5
Києво-Святошинський район 14316161 Державне підприємство "Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення" 944,0
Миронівський р-н 26268119 Територіальне управління державної судової адміністрації України в Київській області 3,1
    Підприємства-банкрути  
м.Славутич 13737133 ТОВ – фірма "Відродження Полісся" 916,9
Бориспільський район 20048090 ПАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт" 115809,4

Додаткова інформація