Заробітна плата у Київській області у червні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2018р. становила 9481 грн, що в 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно із травнем 2018р. розмір заробітної плати збільшився на 7,9%.
Відносно червня 2017р. номінальна заробітна плата зросла на 24,0%.

Динаміка середньої заробітної плати у 2017-2018 роках

01 08 2018

Індекс реальної заробітної плати у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. становив 107,7%, а відносно червня 2017р. – 112,2%.

Більше інформації щодо середньої заробітної плати наведено в додатку.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення

Номінальна заробітна платавключає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Інформація щодо номінальної заробітної плати формується по Україні в цілому та по регіонах за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar). Інформація щодо індексу реальної заробітної плати розраховується по Україні в цілому та по регіонах.

Методологічніположення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/mp_op_sp.zip

Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip

Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/378/metod.zip

Перегляд даних

Перегляд даних не здійснюється.

Довідка: тел. (044) 486-83-93

Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua

 

Додаток

Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2018 року

  Код за КВЕД-2010 Нараховано в середньому працівнику
за місяць за відпрацьовану годину
грн у % до грн

у %

до

травня

2018

травня

2018

червня

2017

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати
(3723 грн)
Усього   9481 107,9 124,0 100,0 254,7 70,47 115,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 8633 102,9 138,3 91,1 231,9 58,51 106,0
Промисловість B+C+D+E 9378 102,4 104,8 98,9 251,9 67,14 106,1
добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 14210 108,0 179,6 149,9 381,7 96,87 111,0
переробна промисловість C 9294 102,4 101,0 98,0 249,6 65,45 105,4
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 10439 102,9 112,3 110,1 280,4 81,00 109,6
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 6944 98,2 130,4 73,2 186,5 49,34 103,6
Будівництво F 7350 102,2 122,4 77,5 197,4 51,42 104,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 12374 106,5 140,9 130,5 332,4 87,53 111,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 11990 104,8 131,9 126,5 322,0 88,19 108,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 7293 100,4 127,0 76,9 195,9 53,83 110,1
Інформація та телекомунікації J 6885 107,4 82,5 72,6 184,9 47,19 106,1
Фінансова та страхова діяльність K 12930 98,4 207,6 136,4 347,3 96,18 105,7
Операції з нерухомим майном L 6058 99,4 115,9 63,9 162,7 44,00 104,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 9783 104,7 110,8 103,2 262,8 69,12 107,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 8151 92,6 125,5 86,0 218,9 56,49 95,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 12238 116,8 137,3 129,1 328,7 89,82 124,9
Освіта P 8986 128,6 126,5 94,8 241,4 87,43 164,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 6627 113,2 124,3 69,9 178,0 46,84 117,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 6760 117,2 114,6 71,3 181,6 57,88 133,8
Надання інших видів послуг S 5892 120,4 114,3 62,1 158,3 47,41 115,2

Додаткова інформація