Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за 2017р. Темпи зростання у %
2017р. до 2016р. довідково:
2016р. до 2015р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 627544,2 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 207255 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла, м2 9443 101,5 157,7
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 3629,1 118,6 111,9
  молоко, т 8008,9 95,1 98,5
  яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 12,5 108,0 126,84
Пасажирооборот5, млн.пас.км 51,1 157,1 118,1
Експорт послуг, тис.дол.США 6 6 6
Імпорт послуг,тис.дол.США 6 6 6
Сальдо (+,–) 6 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику7, грн 5393 х х
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього8, тис.грн 3,3

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

175 75,4 76,8

1 Без ПДВ. Дані за січень-грудень 2017р. Остаточні дані будуть оприлюднені у травні 2018р.

2 Сільськогосподарські підприємства (крім малих), попередні дані.

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 Без урахування перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

6 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

7 Дані наведено за IV квартал 2017р по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

8 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 січня 2018р.

Додаткова інформація