Заробітна плата штатних працівників у Київській області у грудні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2017р. становила 8719 грн, що в 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно із листопадом 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 15,6%.
Відносно грудня 2016р. номінальна заробітна плата зросла на 36,1%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. склав 115,0%, а відносно грудня 2016р. збільшився на 19,4%.

Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2017 року

  Код за КВЕД-2010 Нараховано в середньому працівнику
за місяць за відпрацьовану годину
грн у % до грн

у %

до

листопада

2017

листопада 2017

грудня

2016

серед-

нього

рівня по регіону

мінімальної заробітної плати
(3200 грн)
Усього   8719 115,6 136,1 100,0 272,5 61,21 124,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 7351 106,6 115,5 84,3 229,7 53,17 123,5
Промисловість B+C+D+E 9686 111,6 127,0 111,1 302,7 66,03 118,9
добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 9344 89,5 162,6 107,2 292,0 63,08 97,3
переробна промисловість C 9206 103,9 130,9 105,6 287,7 62,92 112,0
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 12672 141,6 120,4 145,3 396,0 86,02 144,7
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 6324 116,5 124,9 72,5 197,6 42,48 121,8
Будівництво F 7280 116,9 147,4 83,5 227,5 51,98 127,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 10759 112,4 146,3 123,4 336,2 73,20 121,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 11094 117,8 126,2 127,2 346,7 77,39 125,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I 7499 127,8 131,1 86,0 234,3 50,50 134,0
Інформація та телекомунікації J 8521 108,8 173,7 97,7 266,3 58,47 118,9
Фінансова та страхова діяльність K 8821 127,3 125,7 101,2 275,7 65,74 142,7
Операції з нерухомим майном L 6422 120,4 137,4 73,7 200,7 43,34 126,2
Професійна, наукова та технічна діяльність M 10648 118,6 118,2 122,1 332,8 74,77 130,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 8063 111,5 193,2 92,5 252,0 54,62 119,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 11931 133,4 165,2 136,8 372,8 81,23 143,0
Освіта P 6645 115,7 149,9 76,2 207,7 51,55 124,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 6590 127,3 144,4 75,6 205,9 44,18 135,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 5925 117,5 134,3 68,0 185,2 44,41 125,7
Надання інших видів послуг S 5453 105,2 108,5 62,5 170,4 40,47 112,0

Додаткова інформація