Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта-розпорядження Кагарлицької РДА №296 від 14.05.2012 р. «Про затвердження порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, які проживали в Кагарлицькому районі»

Заходи Виконання
1 Вид та назва регуляторного акта Розпорядження Кагарлицької РДА №296 від 14.05.2012 р. «Про затвердження порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, якіч проживали в Кагарлицькому районі»
2 Назви виконавця заходів з відстеження Управління соціального захисту населення
3 Ціль прийняття акта Забезпечення соціального захисту населення в умовах Всеукраїнського підвищення тарифів на ритуальні послуги у зв’язку з програмою уряду України про підвищення заробітної плати робітників підприємств та установ. Забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг.
4 Строк виконання заходів з відстеження 10.05.2014 р. – 10.05.2017 р.
5 Тип відстеження Повторне
6 Методи одержання результатів відстеження Статистичний метод
7 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, та способи їх одержання Відстеження результативності регуляторного такту проводитиметься на підставі аналізу застосування   середньої ціни вартості ритуальних послуг в Кагарлицькому районі та аналізу кількості поданих справ.
8 Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість поданих документів для виплати даної допомоги з 10.05.2014 р. – 22 чол, сума виплачених коштів за даний період – 6664,00 грн.

Протягом дії розпорядження негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа не надходило.

9 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта Аналіз звіту регуляторного акту свідчить про те, що дане рішення залишається актуальним та необхідне для подальшого застосування при частковому фінансуванні витрат на поховання або відшкодуванні витрат на здійснення поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, як проживали в Кагарлицькому районі

Начальник управління
соціального захисту населення
Кагарлицької РДА                                                                             О.І. Дячок

Додаткова інформація