Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту – розпорядження голови Кагарлицької районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг»

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення досягнення даним актом визначених в ньому цілей.

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

 Розпорядження районної державної адміністрації від 23.02.2015 № 36 «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг», зареєстроване в Кагарлицькому районному управлінні юстиції у Київській області від 26.02.2015 за № 1/153.

2. Виконавець заходів відстеження

Відділ адміністративних послуг Кагарлицької райдержадміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття даного регуляторного акта є виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кагарлицької районної державної адміністрації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 23.02.2015 року по 23.02.2016 року

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та адміністративних показників, наданих суб’єктами надання адміністративних послуг та за допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг.

Методом одержання результатів регуляторного акта є те, що в Кагарлицькому районі проводиться системна робота, спрямована на забезпечення якісної діяльності Центру надання адміністративних послуг.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта були визначені наступні показники результативності:

  • витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;
  • кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акта є:

  • можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
    • виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
    • отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
    • зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.
  • Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Показники результативності   роки
І квартал 2015 року І квартал 2016 року
     
Кількість звернень до ЦНАП   3074   4880
Кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП 54   54
       
кількість наданих адміністративних послуг (без врахування відмов) 2859   3531
кількість відмов у наданні адміністративних послуг 58   82
       
Тривалість отримання адміністративних послуг та розгляду справи: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні) 14 календарних днів   10 календарних днів
       
       
кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг 0   0
       
           

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Проведений аналіз показників результативності регуляторного акту -розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2015 № 36 «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» свідчить про створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг.

Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акту.

Додаткова інформація