Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження норм витрат на копіювання документів, обсягом більш як 10 сторінок, що надаються за запитом на інформацію в Кагарлицькій районній державній адміністрації»


Вид та назва регуляторного акту:
Розпорядження голови Кагарлицької районної державної адміністрації «Про затвердження норм витрат на копіювання документів, обсягом більш як 10 сторінок, що надаються за запитом на інформацію в Кагарлицькій районній державній адміністрації».

Дата його прийняття та номер:
від 26.12.2011 року №930

Назва виконавця заходів з відстеження:
Завідувач сектору звернень апарату райдержадміністрації

Цілі прийняття акту:
Основними цілями регуляторного акту є визначення механізму відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються Кагарлицькою районною державною адміністрацією за запитами на інформацію

Строк виконання заходів з відстеження: 2.12.2019 р.-27.12.2019р.,період відстеження 26.12.2016 р. – 26.12.2019 р.

Тип відстеження: періодичне

Метод одержання результатів відстеження:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на підставі бухгалтерської звітності щодо запитів на інформацію, які надійшли до Кагарлицької районної державної адміністрації

Дані, на основі яких відстежувались результативність, способи одержання даних:
Фактичні дані осіб, які звернулися щодо отримання документів, що містять публічну інформацію, обсягом більше 10 сторінок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Звернень до Кагарлицької районної державної адміністрації з питань отримання документів, які містять публічну інформацію, обсягом більше 10 сторінок не було, сума коштів відповідно не надходила.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття даного регуляторного акту дає можливість забезпечити відшкодування витрат за копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, понад 10 сторінок та надходження коштів до місцевого бюджету.

Завідувач сектору звернень
апарату райдержадміністрації                                             І.Василюк

Додаткова інформація