Регуляторна політика  — напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципами державної регуляторної політики є:

  • доцільність,
  • адекватність,
  • ефективність,
  • збалансованість,
  • передбачуваність,
  • прозорість
  • врахування громадської думки.

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Постанова КМУ від 04.01.2002 р. "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" 

Додаткова інформація