ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної державної
адміністрації
28.11.2013  № 393

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Кагарлицькій райдержадміністрації1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Кагарлицькій райдержадміністрації (далі - Порядок) визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Кагарлицькій райдержадміністрації (далі - особистий прийом).

2. Особистий прийом головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату Кагарлицької райдержадміністрації здійснюється у приймальні громадян Кагарлицької райдержадміністрації за попереднім записом у дні та години, визначені графіком проведення особистого прийому громадян керівництвом Кагарлицької райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

3.    Особистий прийом у дні, не визначені графіком проведення особистого прийому, крім неділі та святкових днів, проводиться сектором контролю апарату райдержадміністрації  без попереднього запису: в понеділок - четвер з 08-00 до 12-00 години та з 13-00 до 17-00 години, у п'ятницю і передсвяткові дні – з 08-00 до 16-00, за адресою: м. Кагарлик, площа Незалежності,1, кімната 114, телефон 5-11-36, 6-12-10.

4.    Сектор контролю райдержадміністрації забезпечує створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому у приймальні громадян Кагарлицької райдержадміністрації: м.Кагарлик, площа Незалежності, 1 (каб.114).

5.    Вхід громадян до приймальні громадян райдержадміністрації  вільний, не потребує оформлення перепустки.

6.    Інформація про графік проведення особистого прийому публікується у засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Кагарлицької райдержадміністрації та на І поверсі адмінприміщення  у доступному для вільного огляду місці.
2

7. Запис громадян на особистий прийом проводиться головним спеціалістом сектору контролю райдержадміністрації у разі, коли порушене громадянином питання залишилося невирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу райдержадміністрації відповідно до компетенції.
Попередній запис на особистий прийом здійснюється головним спеціалістом сектору контролю за адресою: м. Кагарлик, площа Незалежності,1 кімната 312 або за телефоном 5-11-36, 6-12-10.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання пропозиції (зауваження), заяви чи скарги, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

9. Сектор контролю апарату райдержадміністрації складає списки громадян, які виявили бажання бути присутніми на особистому прийомі, оформляє реєстраційно-контрольні картки особистого прийому, добірку матеріалів, якщо заявники з цього питання вже зверталися в райдержадміністрацію, а також іншу довідкову інформацію, пропозиції щодо шляхів вирішення порушених питань.
Напередодні особистого прийому список громадян, які виявили бажання бути на ньому присутніми, подається посадовій особі райдержадміністрації, яка здійснюватиме особистий прийом.

10. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
11.  У разі  повторного звернення     громадянина     вивчаються    архівні матеріали порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
3

12. Посадова особа, яка здійснює прийом, під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

13. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань, посадова особа, яка здійснює особистий прийом, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління райдержадміністрації, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

14. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до компетенції райдержадміністрації, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій  особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

15. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час проведення особистого прийому, передаються до сектору контролю райдержадміністрації для реєстрації відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті,  управліннях , відділах та  структурних підрозділах Кагарлицької  державної адміністрації.

16. Облік громадян, яких особисто приймає керівництво райдержадміністрації, та контроль за дотриманням строків розгляду їх звернень, здійснює сектор контролю райдержадміністрації.

17. Сектор контролю райдержадміністрації  забезпечує:
- проведення   першочергового   особистого    прийому     жінок,       яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної   війни,  Героїв  Соціалістичної  праці,  Героїв  Радянського  Союзу, Героїв України;
- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом райдержадміністрації,  у разі їх відсутності - визначений графіком прийому день;
- здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли під час проведення особистого прийому, щокварталу інформує про це керівництво райдержадміністрації.


18. Сектор внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кагарлицької райдержадміністрації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Кагарлицької райдержадміністрації  графіку проведення особистого прийому.Керівник апарату адміністрації                                                   Л.В.Козенко


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної
адміністрації
28.11.2013  № 393

 

 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Кагарлицької райдержадміністрації1. Порядок організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Кагарлицької райдержадміністрації  (далі - Порядок) регламентує питання організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Кагарлицької райдержадміністрації (далі – особисті виїзні прийоми).
2. Особисті виїзні прийоми громадян головою Кагарлицької райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату Кагарлицької райдержадміністрації здійснюються у приміщеннях виконкомів сільських рад.

3. Особисті виїзні прийоми проводяться у дні та години, визначені графіком проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом Кагарлицької райдержадміністрації, який затверджується головою Кагарлицької райдержадміністрації щомісяця.

4. Організація особистих виїзних прийомів забезпечується сектором контролю апарату райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських рад, на території яких здійснюються особисті виїзні прийоми.

5. Інформація про проведення особистих виїзних прийомів розміщується на веб-сайті Кагарлицької райдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації.
6. Оприлюднення інформації   про дату та час  особистих   виїзних  прийомів, а також попередній запис громадян на особисті виїзні прийоми проводиться секретарем і головою виконкому сільської ради на території якої здійснюється особистий виїзний прийом.

7. Особистий виїзний  прийом здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені посадовими особами виконкому сільської ради на території якої здійснюється особистий  виїзний  прийом.2

8. Під час попереднього запису у громадянина з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень. Зазначена інформація вноситься до реєстраційно-контрольної картки особистого виїзного прийому.

9. Під час особистих виїзних прийомів громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистих виїзних прийомів не допускається.

10. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених громадянами під час особистих виїзних прийомів, залучаються посадові особи структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів на території яких здійснюється особистий виїзний прийом.

11. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Кагарлицької райдержадміністрації, відповідальний за організацію особистого виїзного прийому працівник пояснює громадянину, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися для вирішення його питання, надаючи в цьому, по можливості, допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

12. Звернення громадян на особистих виїзних прийомах реєструються та розглядаються відповідно до Інструкції з організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті,  управліннях , відділах та  структурних підрозділах Кагарлицької  державної адміністрації.

13. Під час проведення особистих виїзних прийомів ведеться реєстраційно-контрольна         картка     особистого     виїзного прийому, яка
разом з оригіналом звернення громадянина (якщо таке наявне) не пізніше наступного дня передається до сектору контролю райдержадміністрації.

14. Реєстраційно-контрольні картки особистих виїзних прийомів працівники сектору контролю райдержадміністрації передають виконавцям відповідно до доручень (резолюцій), наданих під час особистих виїзних прийомів.

3

15. Сектор контролю райдержадміністрації забезпечує:
- проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
- своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий виїзний прийом, про перенесення часу чи дня прийому керівництвом облдержадміністрації в разі їх відсутності у визначений графіком прийому день.
16. Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час особистих виїзних прийомів, здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації.

17. Працівники сектору контролю райдержадміністрації  щоквартально проводять аналіз розгляду звернень громадян, отриманих під час проведення особистих виїзних прийомів, та подають його керівництву облдержадміністрації.

18. Сектор внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації забезпечують розміщення на веб-сайті райдержадміністрації  графіків проведення особистих виїзних прийомів.
Керівник апарату адміністрації                                                   Л.В.Козенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Додаткова інформація